Start > ADHD – OBJAWY, SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI.

Prowadzący
mgr Helena Krauze
Planowany czas
7 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Czym jest ADHD
2. Zaburzenia koncentracji uwagi
a. Nadruchliwość
b. Impulsywność
c. Biologiczne podłoże ADHD
d. Mity na temat
3. Obraz ADHD w zależności od wieku
a. Zmiany w zakresie natężenia objawów
b. Powikłania nieleczonego ADHD
c. Czynniki protekcyjne dla kształtowania się niepokojących zachowań
d. Czynniki ryzyka dla kształtowania się niepokojących zachowań
4. Strategie radzenia sobie z objawami ADHD
a. Strefa najbliższego rozwoju, czyli praca na poprzeczce
b. „Okulary” na ADHD
c. Dostosowanie otoczenia
d. Skuteczne wydawanie poleceń
e. Pochwały opisowe – skuteczne wzmacnianie
f. Przewidywalne środowisko – plany dnia, obowiązki, przywileje, nagrody
g. Motywowanie
5. Praca nad zachowaniem
a. Analiza zachowania – co dokładnie wpływa na zachowanie – A-B-C
b. Działania proaktywne
c. Wzmacnianie
d. Systemy żetonowe
e. Kontrakty
f. Konsekwencje
g. Podstawowe uproszczone wzory kształtowania zachowań

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.