Start > CO ROBIĆ, GDY DZIECI SĄ (NIE)GRZECZNE

DWUDNIOWE SZKOLENIE NA TEMAT ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH, ZNACZENIA MOTYWACJI ORAZ WZMACNIANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH. POGŁĘBIONA ANALIZA PRZYPADKÓW – TRZECIE SPOTKANIE DLA CHĘTNYCH. SZKOLENIE PROWADZONE W OPARCIU O TECHNIKI STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA – PRZEZNACZONE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI W WIEKU PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA, KTÓRE UJAWNIAJĄ ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Prowadzący
mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, BCBA
Planowany czas
12 godz.
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. ABC zachowania
2. Zachowania trudne – definicje, przykłady
3. Ocena funkcjonalna
4. Aspekty etyczne
5. Działania proaktywne
6. Modyfikowanie konsekwencji
7. Omawianie przypadków

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.