Start > CODZIENNE TRUDNOSCI RODZICA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU

Prowadzący
mgr Anna Krauze – psycholog
mgr Przemysław Sowa – psycholog
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl

PROGRAM
STRATEGIE NA RADZENIE SOBIE Z NASTĘPUJĄCYMI TRUDNOŚCIAMI:
1. Spanie – identyfikowanie problemu, przyczyny trudności, wprowadzanie zmian
2. Trening toaletowy
a. Kiedy wprowadzać?
b. Jak rozpoczynać?
c. Jak monitorować postępy?
3. Trudności z jedzeniem – przyczyny trudności;
4. Metody radzenia sobie z:
a. wybiórczością pokarmową,
b. niechęcią do jedzenia samodzielnego,
c. jedzeniem podczas oglądania bajki,
d. niepoprawnymi zachowaniami wokół posiłków
5. Uczenie ubierania się / rozbierania
a. metody uczenia
b. jak promować samodzielność
6. Wychodzenie z domu
7. Kłopoty z zachowaniem w miejscach publicznych
a. uciekanie od opiekuna
b. niechęć do chodzenia za rękę
c. chodzenie tymi samymi trasami
d. wizyty u lekarza
8. Higiena osobista – mycie się, obcinanie włosów/ paznokci, podawanie leków.

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.