Start > DIAGNOZA POTRZEB UCZNIA, WSKAZÓWKI DO PRACY INDYWIDUALNEJ NA TERENIE SZKOŁY

Prowadzący
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
6 godzin
Miejsce
Zajęcia realizowane są stacjonarnie – w siedzibie Fundacji SCOLAR oraz wyjazdowo – na zamówienie
Uczestnicy
BEZ OGRANICZEŃ
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Na co zwrócić uwagę w orzeczeniu ucznia?
2. Planowanie programu pracy indywidualnej
3. Strukturalizacja, wizualizacja i motywacja. Narzędzia pomocne w pracy indywidualnej i grupowej
4. Przegląd ćwiczeń dotyczących: deficytu Teorii umysłu, dialogu i narracji, kontaktu wzrokowego, problemów poznawczych i wyobraźni.
5. Praca nad umiejętnościami społecznymi – przykłady filmów modelowych i kart pracy.
6. Panowanie nad emocjami. Strategie pomocne w rozładowaniu napięcia (szybkie sposoby rozładowania napięcia i przekierowania myśli, treningi relaksacyjne, woreczki S.O.S, karty pracy)
7. Jak unikać zaczepek? Przykładowe karty pracy.
8. Ja w klasie: tworzenie wizualnych map klasy, techniki pomocne w omawianiu bieżących wydarzeń.
9. Praca nad tożsamością „Aspiego” – przegląd pomocy.
10. Przegląd książek zawierających karty pracy, lektur dla ucznia i ciekawych stron internetowych zawierających pomoce i ćwiczenia terapeutyczne.

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia zależnie od potrzeb placówki, a także omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków