Start > DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

OMÓWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH DZIECKA Z AUTYZMEM. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO WCZESNEGO ROZPOZNANIA TRUDNOŚCI ROZWOJOWYCH I WSPIERANIA PODOPIECZNYCH. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH

Prowadzący
mgr Helena Krauze – psycholog
mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, BCBA
Planowany czas
7,5 godz
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Autyzm – podstawowe informacje i kryteria diagnostyczne
2. Znaczenie wczesnego rozpoznania trudności rozwojowych
3. Na co warto zwrócić uwagę
a. Specyficzna zabawa
b. Trudności w kontaktach rówieśniczych
c. Problemy w komunikacji
d. Nieharmonijny rozwój poznawczy
e. Zachowania niepożądane
f. Nietypowe zachowania ruchowe
g. Specyficzne potrzeby sensoryczne
h. Schematy w funkcjonowaniu
4. Inne trudności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
5. Co może zrobić nauczyciel, żeby pomóc dziecku autystycznemu w grupie
6. Współpraca domu i przedszkola

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.