Start > EFEKTYWNA PRACA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO Z UCZNIEM ZE SPECTRUM AUTYZMU

Prowadzący
mgr Anna Krauze – psycholog
mgr Przemysław Sowa – psycholog
Planowany czas
12 godzin, 2 dni po 6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA, 1 DZIEŃ, 1 TRENER
1. Specyfika uczenia się i funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu
2. Jak ułatwiać uczenie się osobom ze spektrum – struktura, plany dnia, podpowiedzi wizualne
3. Dobór i ocena wzmocnień
4. Stosowanie wzmocnień
5. Stosowanie podpowiedzi i ich rola w uczeniu
6. Wycofywanie podpowiedzi
7. Zachowania trudne – jak powstają? Jak sobie z nimi radzić
8. Działania proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z zachowaniami trudnymi
9. Nauka komunikacji funkcjonalnej
CZĘŚĆ WARSZTATOWA – 1 DZIEŃ, 2 TRENERÓW
1. Stosowanie wzmocnień w tym także gospodarki żetonowej, zróżnicowane wzmacnianie
2. Stosowanie i dobór podpowiedzi i ich efektywne wycofywanie
3. Nauka samodzielności – łańcuchy zachowań (metody uczenia i podpowiadania oraz wycofywania podpowiedzi)
4. Identyfikacja funkcji zachowania (w tym notatki ABC) i pomiar zachowań przed i w trakcie interwencji
5. Praca z zachowaniami trudnymi – metody reaktywne i proaktywne
6. Tworzenie planów interwencji na wypadek pojawienia się zachowań trudnych
7. Nauczanie metodą wyodrębnionych prób i metodą sytuacyjną
8. Zbieranie danych

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.