Start > INTENSYWNE NAUCZANIE W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU KART

JEDNODNIOWE SZKOLENIE PRZEDSTAWIAJĄCE TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA WYKORZYSTYWANE W INTENSYWNYM NAUCZANIU. NAUKA PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTYWANIA PROCEDURY UCZENIA BEZ BŁĘDU ORAZ PROWADZENIE TRENINGU MANDOWEGO.

Prowadzący
mgr Łukasz Prochwicz – psycholog,
Planowany czas
6 godziny
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl; www.scolaris.pl
PROGRAM:
1. Co to jest system kart. Dlaczego nauczanie intensywne.
2. Czego uczymy. Behawioralna klasyfikacja języka. Jak wybieramy cele.
3. Dlaczego tempo reagowania ma znaczenie. Jak poprawić tempo reagowania ucznia.
4. Budowa systemu kart oraz jego organizacja.
5. Zbieranie danych. Próby zerowe.
6. Procedura uczenia bez błędu.
7. VR – rozkład wzmocnień o zmiennej proporcji.
8. Korekcja błędu w trakcie uczenia.
9. Podpowiedzi, jak je wybieramy.
10. Intensywny trening madnowy (proszenie).
11. Procedura uczenia mandu.