Start > JAK NAPISAĆ INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY W OPARCIU O VB-MAPP?

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Celem szkolenia jest pokazanie jak prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.
W trakcie uczestnicy napiszą programy rozwijające konkretne umiejętności, dla trzech przykładowych profili uczniów o różnych poziomach rozwoju.

Prowadzący
mgr Łukasz Prochwicz – psycholog
Planowany czas
7 godzin zegarowych
Miejsce
Zajęcia realizowane są stacjonarnie – w siedzibie Fundacji SCOLAR oraz wyjazdowo – na zamówienie
Uczestnicy
20
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. W jaki sposób intepretujemy wyniki oceny funkcjonalnej i wybieramy cele.
2. Jak można zorganizować książkę programową dziecka. Organizacja dokumentacji, zbieranie danych.
3. Sposoby uczenia – w jaki sposób możemy uczyć.
4. Tworzenie celów oraz definicji.
5. Wyznaczanie celów dla uczniów o różnych poziomach rozwoju
6. Jak planować rozwój umiejętności. Tworzenie programów dla poszczególnych umiejętności oraz poziomów.