Start > MAŁE DZIECKO Z AUTYZMEM – SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE

ZALECANE JEST ODBYCIE TEGO SZKOLENIA PRZED INNYMI SZKOLENIAMI ZE ŚCIEŻKI, DLA OSÓB, KTÓRE NIE POSIADAJĄ DOŚWIADCZENIA W PRACY Z UCZNIAMI Z AUTYZMEM ORAZ NIE MIAŁY STYCZNOŚCI ZE STOSOWANĄ ANALIZĄ ZACHOWANIA.
Prowadzący
mgr Helena Krauze – psycholog
mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog, terapeuta behawioralny, BCBA
mgr Przemysław Sowa – psycholog
Planowany czas
7,5 godziny zegarowej
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Czym jest spektrum autyzmu – charakterystyka zaburzenia
2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania
• Krótki rys historyczny
• Jak się uczymy?
3. Sposoby uczenia nowych umiejętności
• Motywacja
• Podpowiedzi
• Konsekwencje
• Łańcuchy zachowań, plany aktywności, kształtowanie, różnicowanie poleceń, generalizacja
4. Czego uczyć uczniów z autyzmem
• Komunikacja
• Samodzielność
• Zabawa
• Likwidacja nadmiarów behawioralnych
W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.