Start > Aktualności > Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna 23.03.2019
?????????????????????e

23 marca 2019  r. zapraszamy RODZICÓW i SPECJALISTÓW na szkolenie:

„METODA  ZACHOWAŃ  WERBALNYCH  CZYLI  WCZESNA  INTERWENCJA BEHAWIORALNA”

Planowanie terapii bardzo małego dziecka może budzić wiele pytań. Jak zacząć terapię gdy dziecko nie posiada żadnych umiejętności lub jego umiejętności są bardzo małe? Czy da się sprawić, żeby nauka była dobrą zabawę? Jak uczyć mowy/komunikacji dziecko niemówiące?

W trakcie 6-godzinnego szkolenia, uczestnicy dowiedzą się, co jest kluczowe we wczesnej interwencji behawioralnej, jak określać cele w terapii małego dziecka, jak skutecznie prowadzić trening komunikacji, czego należy unikać a na co kłaść nacisk na początku terapii, aby maluch chętnie się z nami uczył nowych umiejętności.

PROWADZĄCY: mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog,  analityk zachowania (BCBA)

PLANOWANY CZAS  6 godzin (9:00-15:00)

CENA 300 zł

zapisz się

PROGRAM

1. Komunikacja priorytetem w terapii małego dziecka

 • Wyznaczanie celów terapeutycznych zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
 • Kształtowanie mowy u małych dzieci nieposiadających umiejętności echowych

2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym?

 • Parowanie
 • Odruchowe operacje motywacyjne
 • Czego unikać w terapii małego dziecka
 • 7 kroków do kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma

3. Efektywne uczenie małego dziecka

 • Uczenie bez błędów
 • Dobór podpowiedzi
 • Korygowanie błędów w trakcie nauki
 • Transfer – wycofywanie podpowiedzi
 • Uczenie w środowisku naturalnym (Natural Environment Teaching)

4. Pierwsze cele w terapii małego dziecka

 • Mandy – skuteczne uczenie komunikacji
 • Budowanie wspólnej uwagi
 • Kształtowanie reakcji na imię
 • Programy: „Przejście”, „Poczekaj”, „Oddawanie wzmocnień”

Prowadzący zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia ze względu na niedostateczną liczbę chętnych uczestników.