Start > METODA ZACHOWAŃ WERBALNYCH CZYLI WCZESNA INTERWENCJA BEHAWIORALNA

Jednodniowe szkolenie poświęcone wczesnej interwencji behawioralnej. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować terapię małego dziecka, jak zaaranżować uczenie w środowisku naturalnym oraz jakie cele terapeutyczne powinny być priorytetem w terapii małego dziecka. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla specjalistów zajmujących się wczesną interwencją terapeutyczną, jak i dla rodziców małych dzieci wymagających wspierania rozwoju.

Prowadzący
mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog,  pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, BCBA
Planowany czas
6 godzin
Termin
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM
1. Komunikacja priorytetem w terapii – planowanie zgodnie z analizą funkcjonalną języka Skinnera
2. Jak nie stać się bodźcem awersyjnym – parowanie i odruchowe operacje motywacyjne
3. 7 kroków kontroli poleceniowej wg Roberta Schramma
4. Uczenie w środowisku naturalnym – jak je zaplanować?
5. Pierwsze cele do programów terapeutycznych