Start > MOJE DZIECKO JEST (NIE)GRZECZNE

Jednodniowe szkolenie na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, znaczenia motywacji oraz wzmacniania zachowań pożądanych. Pogłębiona analiza przypadków – drugie spotkanie dla chętnych. Szkolenie prowadzone w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania – przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku poniżej 6 roku życia, które ujawniają zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz dzieci nieposiadających żadnej diagnozy

Prowadzący
mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, BCBA
Planowany czas
7,5 godziny + 5 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Skąd się biorą zachowania.
2. Które zachowania są „trudne”.
3. Opracowujemy plan działania.
4. Ocena funkcji zachowania.
5. Od czego zacząć, czyli działania proaktywne.
6. Konsekwencje.
7. Omawianie przypadków

Dla chętnych – trzeci dzień szkolenia
1. Analiza przypadków (analiza zachowania, cele szczegółowe, techniki pomocne w pracy z omawianych zachowaniem, plan działania)

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.