Start > PLANY AKTYWNOŚCI W PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

PODSTAWY TEORETYCZNE I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE KONIECZNE DO WPROWADZANIA PLANÓW AKTYWNOŚCI W PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

Prowadzący
Marlena Mika- pedagog specjalny, terapeuta behawioralny
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM
1. Ogólne przedstawienie Planów Aktywności
2. Umiejętności dziecka konieczne do pracy na Planie Aktywności
3. Umiejętności terapeuty/nauczyciela konieczne do pracy na Planie Aktywności
a. Wzmacnianie podczas pracy na planie
b. Łańcuchy czynności jako baza planu
4. Organizacja środowiska
5. Jak nauczyć dziecko pracy na PA
6. Etapy wprowadzania planów
7. Specyfika zastosowań PA: praca indywidualna, grupowa i środowisko domowe
8. Warsztaty – opracowanie, przećwiczenie i omówienie PA
W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.