Start > PLANY AKTYWNOŚCI W PRACY INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ

PODSTAWY TEORETYCZNE I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE KONIECZNE DO WPROWADZANIA PLANÓW AKTYWNOŚCI W PRACY W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Prowadzący
mgr Marlena Mika – pedagog specjalny, terapeuta behawioralny
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl

PROGRAM
1. Ogólne przedstawienie Planów Aktywności
2. Umiejętności dziecka konieczne do pracy na Planie Aktywności
3. Umiejętności terapeuty/nauczyciela konieczne do pracy na Planie Aktywności
a. Wzmacnianie podczas pracy z planem
b. Łańcuchy czynności jako baza planu
4. Organizacja środowiska
5. Jak nauczyć dziecko pracy z PA
6. Etapy wprowadzania planów
7. Specyfika zastosowań PA: praca indywidualna, grupowa i środowisko domowe
8. Warsztaty – opracowanie, przećwiczenie i omówienie PA

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.