Start > Szkolenia dla specjalistów > Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 16.02.2019
Happy boy with ball smiling and friends behind

W dniu 16 lutego 2019r. zapraszamy SPECJALISTÓW na szkolenie:

„POBAWMY SIĘ WSPÓLNIE. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

Trening Umiejętności Społecznych może być wykorzystywany do nauki wielu różnych zachowań społecznych, które są kluczowe w rozwoju dziecka. Przeznaczony jest dla dzieci, które wymagają wsparcia w rozwoju takich umiejętności jak: uczestniczenie w zajęciach w małych grupach, zabawy z rówieśnikami, przejścia z zabawy samodzielnej, równoległej do zabaw kooperatywnych, regulowania emocji, komunikacyjnych, teorii umysłu, współpracy czy też umiejętności wspólnego grania w gry.
Program szkolenia został oparty na doświadczeniach wielu terapeutów, ale również na programach umiejętności społecznych oraz rozwoju zabawy, dostępnych w Polsce i USA. Podczas szkolenia będą prezentowane techniki o udowodnionej naukowo skuteczności.

Czego nauczą się uczestnicy:
• Jak przeprowadzić rekrutację i dobrać dzieci do grup, w zależności od poziomu umiejętności.
• Planować, pisać scenariusze zajęć, tworzyć ciekawe aktywności.
• W jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie w pracy z grupą.
• Tworzyć i wykorzystywać system wzmocnień.
• Efektywnie i ciekawie uczyć.

Co otrzymają uczestnicy:
• Zestaw przykładowych arkuszy oceny umiejętności, do wykorzystania w trakcie rekrutacji.
• Przykładowe aktywności, programy rozwijające umiejętności gotowe do wykorzystania.
• Przykładowe scenariusze zajęć i arkusze do zbierania bieżących informacji.

PROWADZĄCY Łukasz Prochwicz – psycholog

PLANOWANY CZAS 9:00-16:00 (sobota)

CENA 300 zł

zapisz się

PROGRAM:

1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
2. Od czego zacząć, definiowanie celów. Charakterystyka najczęściej występujących deficytów z zakresu umiejętności społecznych.
3. Planowanie zajęć. Dlaczego ważny jest program? Dobre praktyki.
4. Motywacja. W jaki sposób wykorzystywać motywacje i tworzyć systemy wzmocnień.
5. Nowoczesne technologie, wykorzystanie kodów QR, tabletu, kamery.
6. Uczenie w naturalnym środowisku.
7. Budowanie aktywności, scenariuszy zajęć.
8. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Poniżej prezentujemy niewielki wycinek materiału prezentowanego na szkoleniu oraz tego, co otrzymają uczestnicy.

Przykładowe cele programu TUS dla grupy początkującej.
• Proszenie rówieśników o przedmioty.
• Reagowanie na pozdrowienia rówieśników, witanie się.
• Proponowanie i przyjmowanie przedmiotów od rówieśników.
• Naśladowanie prostych i złożonych czynności wykonywanych przez rówieśników.
• Naśladowanie zabawy rówieśnika.
• Podążanie za wskazówkami od rówieśnika.
• Zabawa naprzemienna z wykorzystaniem prostych gier i aktywności.
• Akceptowanie dzielenia się zabawkami.
• Umiejętności przygotowujące do szkoły (np. wspólna uwaga, czekanie, przejście/płynna zmiana aktywności, współpraca, podążanie za poleceniami grupowymi, itd).Arkusz oceny umiejętności społecznych