Start > PRACA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM TRUDNE ZACHOWANIA

Dwudniowe szkolenie łączące część teoretyczną z praktycznymi wskazówkami. Pogłębiona analiza przypadków – trzecie spotkanie dla chętnych. Szkolenie prowadzone w oparciu o techniki poznawczo – behawioralne przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi: w wieku powyżej 6 roku życia, w normie intelektualnej, porozumiewającymi się werbalnie

Prowadzący
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
14 godzin + 5 godzin
Miejsce
Zajęcia realizowane są stacjonarnie – w siedzibie Fundacji SCOLAR oraz wyjazdowo – na zamówienie
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
CZĘŚĆ I
Wprowadzenie (podstawowe obszary ważne w pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania, podstawowe zasady istotne w korygowaniu zachowań, cele szczegółowe w pracy z dzieckiem)
1. Funkcja zachowania (dlaczego to robię? – praca warsztatowa).
2. Zasady utrwalania zachowań niepożądanych
3. Cele szczegółowe – od czego zacząć w pracy z trudnym zachowaniem u dziecka
4. Wzmacnianie pozytywnych zachowań, kształtowanie zachowania, systemy motywacji (przykłady, praca warsztatowa)
5. Współpraca z rodzicami – zasady formułowania kontraktów, nieodpłatna pomoc dla rodzica w kryzysie

CZĘŚĆ II
1. Wyciszanie – (szybkie techniki wyciszające / służące przekierowaniu myślenia; treningi relaksacyjne)
2. Co zaproponować w zamian? – znaczenie funkcji zachowania w modelowaniu nowych adekwatnych zachowań.
3. Techniki pomocne w przerywaniu zachowań.
4. Rola stopniowania wymagań i konsekwencji

CZĘŚĆ III – DLA CHĘTNYCH
1. Analiza przypadków (analiza zachowania, cele szczegółowe, techniki pomocne w pracy z omawianym zachowaniem, plan działania)

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia zależnie od potrzeb placówki, a także omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.