Start > PRACA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM TRUDNE ZACHOWANIA.

DWUDNIOWE SZKOLENIE ŁĄCZĄCE CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI. POGŁEBIONA ANALIZA PRZYPADKÓW – TRZECIE SPOTKANIE DLA CHĘTNYCH.
SZKOLENIE PROWADZONE W OPARCIU O TECHNIKI POZNAWCZO-BEHAWIORALNE DEDYKOWANE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI POROZUMIEWAJĄCYCH SIĘ WERBALNIE W NORMIE INTELEKTUALNEJ, POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA.
Prowadzący
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
14 godzin + 5 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
CZĘŚĆ I
Wprowadzenie (podstawowe obszary ważne w pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania, podstawowe zasady istotne w korygowaniu zachowań, cele szczegółowe w pracy z dzieckiem)
1. Funkcja zachowania (dlaczego to robię? – praca warsztatowa)
2. Zasady utrwalania zachowań niepożądanych
3. Cele szczegółowe – od czego zacząć w pracy z trudnym zachowaniem u dziecka
4. Wzmacnianie pozytywnych zachowań, kształtowanie zachowania, systemy motywacji (przykłady, praca warsztatowa)

CZĘŚĆ II
1. Wyciszanie – (szybkie techniki wyciszające / służące przekierowaniu myślenia; treningi relaksacyjne)
2. Co zaproponować w zamian? Znaczenie funkcji zachowania w modelowaniu nowych adekwatnych zachowań.
3. Techniki pomocne w przerywaniu zachowań.
4. Rola stopniowania wymagań i konsekwencji

CZĘŚĆ III- dla chętnych
1. Analiza przypadków (analiza zachowania, cele szczegółowe, techniki pomocne w pracy z omawianych zachowaniem, plan działania)

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.