Start > PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA FORM I METOD PRACY Z UCZNIEM Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

Prowadzący
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
7,5 godziny
Miejsce
Zajęcia realizowane są stacjonarnie – w siedzibie Fundacji SCOLAR oraz wyjazdowo – na zamówienie
Uczestnicy
BEZ OGRANICZEŃ
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Podstawy prawne dostosowywania form i metod pracy
2. Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na sposób przyswajania wiedzy
3. Formy realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
4. Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera
5. Indywidualizacja pracy, programy nauczania
6. Dostosowanie edukacyjne – praktyczne wskazówki i ćwiczenia
7. Warunki procesu edukacyjnego, zewnętrzna organizacja nauczania.
8. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności
9. Organizacja systemów motywacji dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia zależnie od potrzeb placówki, a także omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.