Start > ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH DZIECI Z AUTYZMEM

Prowadzący
Marta Sierocka – Rogala – superwizor BCBA, logopeda
Planowany czas
7 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl; www.scolaris.pl
PROGRAM
1. Klasyfikacja zaburzeń językowych dzieci autystycznych
a/deficyty ilościowe
b/deficyty jakościowe
c/deficyty w pragmatycznym użyciu języka
2. Korzyści płynące z podejścia Verbal Behavior
a/Język najważniejszym aspektem funkcjonowania dziecka
b/Funkcjonalna klasyfikacja języka wg Skinnera
- mand
- nazywanie
- umiejętności intrawerbalne
- umiejętności echowe
- mowa bierna a rola słuchacza
3. Operacje motywacyjne kluczem do efektywnego uczenia
4. Jak nauczyć małe dziecko mówić?
a. Dlaczego zaczynamy od mandów
b. Nauczanie sytuacyjne
c. Kształtowanie umiejętności echowych
d. Komunikacja wspomagająca (komunikacja alternatywna) – wybór właściwego sposobu komunikacji
1. Jak pracować z dzieckiem z echolalią
a. Typy echolalii
b. Możliwe funkcje echolalii
c. Bezpośrednie i pośrednie sposoby radzenia sobie z echolalią
d. Echolalia a nabywanie języka
2. Jak pracować z dzieckiem mówiącym?
a. Teoria umysłu
b. Historyjki społeczne
c. Budowanie opowiadania
d. Zadawanie pytań