Start > SPANIE BYWA KŁOPOTLIWE

Prowadzący
mgr Anna Krauze – psycholog
mgr Przemysław Sowa – psycholog
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM
1. Czym jest sen i co na niego wpływa
2. Jak śpią dzieci w zależności od wieku
3. Jak dzieci uczą się zachowań związanych ze spaniem i zasypaniem
4. Trudności ze spaniem dzieci z zaburzeniami rozwoju- rodzaje trudności
5. Jak dochodzi do pojawienia się trudności ze spaniem
6. Jak ułatwiać dzieciom kładzenie się spać i zasypianie
7. Strategie behawioralne na radzenie sobie z trudnościami takimi jak: wybudzanie się, niechęć do pójścia spać, niechęć do spania we własnym łóżku.
8. Ćwiczenia: planowanie interwencji w przypadku pojawienia się trudności związanych ze spaniem

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.