Start > Szkolenia dla rodziców > Szkolenie – Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii – 30.09.2017
freundliche lehrerin mit kindern in der grundschule

30 września 2017 r  zapraszamy na szkolenie :

„ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII”

Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zaburzeniami za spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego

PROWADZĄCY  lek. med. Ewa Urbanowicz – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

PLANOWANY CZAS 8 godzin (9:00 – 17:00)

CENA 200 zł lub 300 zł

zapisz się

PROGRAM
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a) tiki, zespół Gilles de la Tourette’a
b) zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
c) zespół nadpobudliwości psychoruchowej
d) zaburzenia lękowe
e) zaburzenia nastroju
f) zaburzenia psychotyczne
g) zaburzenia snu
h) zaburzenia odżywiania
i) specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia)
j) zachowania agresywne i autoagresywne
k) zaburzenia napadowe
3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby ujawniającej objawy ze spektrum autyzmu było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne
4. Całościowe zaburzenia rozwojowe – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
5. Poradnictwo genetyczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników