Start > Szkolenia dla rodziców > Szkolenie dla rodziców – Zespół Aspergera – od diagnozy do terapii – 07.07.2018
Meeting for modern active women

W dniu 7 lipca 2018 roku, w siedzibie Fundacji SCOLAR, przy ul. Kubickiego 9 lok 2,  odbędzie się szkolenie dla rodziców na temat:

„ZESPÓŁ ASPERGERA – OD DIAGNOZY DO TERAPII”

Osobami prowadzącymi szkolenie są lek. med. Ewa Urbanowicz, psychiatra dzieci i młodzieży z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz mgr Agnieszka Łucjanek, psycholog, wieloletni terapeuta dzieci z zespołem Aspergera.

Podczas szkolenia będą poruszone tematy związane z zespołem Aspergera: objawy, przyczyny, aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom oraz wsparcie i praktyczne wskazówki dla rodziców.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 200 zł od osoby. Proponujemy również skorzystanie z Pakietu Rodzinnego w cenie 300 zł. Wykupienie Pakietu Rodzinnego umożliwia uczestnictwo w szkoleniu max 3 osób, reprezentujących to samo dziecko.

Zapraszamy rodziców, dziadków, opiekunów.

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 15:30 (z przerwą)

zapisz się  

 

PROGRAM Część I

 • Identyfikacja objawów zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
 • Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 • Przyczyny całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 • Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy zespołu Aspergera.
 • Zespół Aspergera – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).
 • Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom z zespołem Aspergera:
  a/ współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
  b/ subwencja oświatowa;
  c/ pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych;
  d/ wolontariat;
  e/ specjalistyczne Usługi Opiekuńcze;
  f/ turnusy terapeutyczne

Część II

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 • Podstawowe zasady postępowania (praktyczne wskazówki do wykorzystania w domu).
 • Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje rodzinie, placówce, do której uczęszcza dziecko– klauzula poufności i prawa rodzica, doświadczenia rodziców.
 • Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja– podstawowe zasady organizowania planu dziecka w domu.
 • Aspekty sensoryczne– praktyczne wskazówki.
 • Teoria umysłu– jak pomóc dziecku rozumieć moje reakcje?
 • Więcej o motywacji– jak zachęcić dziecko do działania? Podstawowe zasady kształtowania zachowań.
 • Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki (potrzebne adresy).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników.