Start > Szkolenia dla specjalistów > Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP? 17.11.2018r.
cute kid, boy with special needs in rehabilitation center

W dniu 17 listopada 2018r. zapraszamy SPECJALISTÓW na szkolenie:

„JAK NAPISAĆ INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY W OPARCIU O VB-MAPP?”

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Celem szkolenia jest pokazanie jak prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.
W jego trakcie uczestnicy napiszą programy rozwijające konkretne umiejętności, dla trzech przykładowych profili uczniów o różnych poziomach rozwoju. Program uwzględnia analizę VB-MAPP pod kątem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

PROWADZĄCY mgr Łukasz Prochwicz – psycholog

PLANOWANY CZAS  7 godzin (9:00-16:00)

CENA 250 zł

zapisz się

PROGRAM

  1. W jaki sposób intepretujemy wyniki oceny funkcjonalnej i wybieramy cele.
  2. Jak można zorganizować książkę programową dziecka. Organizacja dokumentacji, zbieranie danych.
  3. Sposoby uczenia – w jaki sposób możemy uczyć.
  4. Tworzenie celów oraz definicji.
  5. Wyznaczanie celów dla uczniów o różnych poziomach rozwoju.
  6. Jak planować rozwój umiejętności. Tworzenie programów dla poszczególnych umiejętności oraz poziomów.

Zalecana jest znajomość podstaw VB-MAPP.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników