Start > Szkolenia dla specjalistów > Kilka wolnych miejsc na szkolenie dla specjalistów w Rzeszowie – VB-MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii – 07-08.04.2018

W dniach  7 i 8 kwietnia 2018 r w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla SPECJALISTÓW

„VB-MAPP – OCENA UMIEJĘTNOŚCI I PLANOWANIE TERAPII”

PROWADZĄCY Marta Sierocka – Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, konsultant pedagogiczny Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.

PLANOWANY CZAS 12 godzin (2 dni, 9:00-15:00)

CENA 500 zł

PROGRAM CZĘŚĆ I

1. Tradycyjne podejście do nabywania języka
2. Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
3. Funkcjonalna analiza języka Skinnera
4. Bodziec różnicujący a operacje motywacyjne
5. Mandy, takty
6. Umiejętności echowe
7. Umiejętności intrawerbalne
8. Wieloelementowa kontrola bodźcowa
9. Rola słuchacza
10. VB-MAPP – rys historyczny
11. Struktura narzędzia
12. Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
13. Zestawy pomocy

CZĘŚĆ II
1. Dokonywanie oceny
2. Wypełnianie wykresów
3. Ocena barier
4. Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
5. Ocena gotowości do zmiany
6. Podsumowanie

Osoby zainteresowane informacją o dostępnych miejscach prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem:
(17) 748 31 70 (telefon do sekretariatu szkoły)
bądź mailowo: joanna.madej@zsunicef.pl

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PONIŻEJ.

 

Pola oznaczone * są wymagane.

07- 08.04.2018r. Rzeszów VB-MAPP

Adres

Dane kontaktowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia przez Fundację SCOLARIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SCOLARIS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrzeciono 5/ 105, w celach związanych z realizacją projektu szkoleniowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów szkoleniowych.

Przesłanie formularza jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu Ośrodka Szkolenie SCOLARIS