Start > Aktualności > Szkolenie dla specjalistów w Malborku „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” 03-04.03.2018 r.

W dniach 3 i 4 marca 2018 r. w Malborku  odbędzie się  szkolenie dla SPECJALISTÓW:

„OD DŹWIĘKU DO JĘZYKA – ROZWIJANIE KOMUNIKACJI DZIECI Z AUTYZMEM”

PROWADZĄCY Marta Sierocka – Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, konsultant pedagogiczny Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.

Marta Sierocka – Rogala – superwizor BCBA, logopeda, pedagog, konsultant pedagogiczny Ośrodka Szkolenia SCOLARIS. Należała do zespołu diagnozującego dzieci pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju, prowadziła terapię indywidualną dzieci z CZR oraz indywidualną terapię logopedyczną. Prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą zespołu terapeutycznego Punktu i Zespołu Przedszkolnego SCOLAR. Inicjatorka przekładu i jeden z tłumaczy nowatorskiego narzędzia diagnostycznego – VB-MAPP a następnie jeden z organizatorów konferencji z udziałem twórcy tego narzędzia – Marka Sundberga. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem na podyplomowych studiach logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na neurologopedii w WSP im. Korczaka.

PLANOWANY CZAS 2 dni: 9:00 – 15:00 sobota, 9:00 – 13.00 niedziela

CENA 450 zł

PO WYSŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NALEŻY W CIĄGU 10 DNI WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA  UDZIAŁ W SZKOLENIU. JEJ BRAK SKUTKUJE USUNIĘCIEM Z LISTY UCZESTNIKÓW

Rekomendujemy wcześniejsze uczestniczenie w szkoleniach „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii.” oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart.”

zapisz się

 

 

PROGRAM

I. W jaki sposób może być zaburzony rozwój języka i umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem

II. Wspieranie rozwoju mowy
1. Kluczowa rola motywacji w nauce komunikacji
2. Jak zwiększyć ilość wokalizacji
3. Sposoby kształtowania wokalizacji
4. Trening komunikacyjny
- wybór komunikacji wspomagającej – gest czy obrazek
- Program K&K -  od gestu do mowy
- PECS, Makaton,
5. Rozwój mandów – od próśb do pytań
6. Rozwój taktów
7. Kształtowanie umiejętności intrawerbalnych
8. Łączna kontrola – udział taktów i umiejętności echowych
w rozwoju umiejętności słuchacza czy rozwiązywaniu problemów
9. Budowanie opowiadania – metoda skryptów
10. Teoria ram relacyjnych

III. Gdy mowa jest trudnym zachowaniem…
1. Jak radzić sobie z echolalią natychmiastową
2. Jak radzić sobie z echolalią odroczoną
3. Nadmierne wokalizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników