Start > TRENING JEDZENIA

Prowadzący
mgr Anna Krauze – psycholog , mgr Przemysław Sowa – psycholog
Planowany czas
6 godz.
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne:
a) naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci wg norm rozwojowych
b) rozwój umiejętności samoobsługowych

2. Metody budowania współpracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
a) wzmacnianie
b) kontrakty behawioralne
c) rola podpowiedzi wizualnych w uczeniu zachowań związanych z jedzeniem
d) formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad

3. Metody pracy z dziećmi, u których występują trudności z jedzeniem:
a) wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw
b) metody wprowadzania nowych potraw do jadłospisu
c) jak uatrakcyjnić dziecku posiłek

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.