Start > TRENING JEDZENIA

Prowadzący
mgr Anna Krauze – psycholog
mgr Przemysław Sowa- psycholog
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne:
a. naturalna kolejność wprowadzania pokarmów u dzieci wg norm rozwojowych;
b. rozwój umiejętności samoobsługowych;
2. Metody budowania współpracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
a. wzmacnianie,
b. kontrakty behawioralne,
c. rola podpowiedzi wizualnych w uczeniu zachowań związanych z jedzeniem
d. formułowanie, wprowadzanie i egzekwowanie zasad;
3. Metody pracy z dziećmi, u których występują trudności z jedzeniem:
a. wprowadzanie wycofanych przez dziecko potraw;
b. metody behawioralne wprowadzania nowych potraw do jadłospisu: kształtowanie, zanurzanie;
c. jak uatrakcyjnić dziecku posiłek;

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.