Start > Szkolenia dla specjalistów > Trening Umiejętności Społecznych 29-30.09.2018 UWAGA! ZAPISY WYŁĄCZNIE NA LISTĘ REZERWOWĄ! PROSIMY O KONTAKT MAILOWY!
Children in elementary school on the workshop with their teacher

W dniach 29-30 września 2018 r.  odbędzie się  szkolenie dla SPECJALISTÓW:

„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem szkolenia jest prezentacja metody oraz zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia grupy TUS. Uczestnicy otrzymają karty pracy w wersji elektronicznej, zapoznają się z filmami modelowymi oraz filmami z sesji TUS.

Ukończenie tego szkolenia przygotowuje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

PROWADZĄCY mgr Agnieszka Łucjanek- psycholog, diagnosta, terapeuta

PLANOWANY CZAS 9:00 – 16:00 (sobota, niedziela)

CENA  450 zł

zapisz się

PROGRAM

1. Omówienie dostępnych metod i form pracy terapeutycznej z uwzględnieniem metod grupowych.
2. Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki.
3. Zasady opracowywania planów pracy z uczniem.
4. Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników.
5. Planowanie przebiegu zajęć indywidualnych.
6. Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami.
7. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników.