Start > Szkolenia dla specjalistów > Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 r.ż. i młodzieży 16-17.03.2019
Photogenica-PHX194418214 TUS STARSZE MACIEK

W dniach 16 i 17 marca 2019  r. zapraszamy SPECJALISTÓW na szkolenie:

„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI POWYŻEJ 6 R.Ż. I MŁODZIEŻY”

Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z metodą jaką jest Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu poznawczo- behawioralnym, jako jedną z podstawowych form oddziaływania terapeutycznego w pracy z wysokofunkcjonującymi dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.
Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dobierać grupy oraz prowadzić zajęcia TUS, poznają skuteczne metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, dowiedzą się jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi i wiele więcej. Szkolenie przewiduje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.

PROWADZĄCY: Maciej Szymanowski – pedagog specjalny, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR

PLANOWANY CZAS:  14 godzin (2 dni: 9:00-16:00)

CENA: 490 zł

zapisz się

PROGRAM

1. Rekrutacja i dobieranie uczestników do grup.
2. Struktura zajęć TUS.
3. System motywacyjny- dlaczego jest ważny i jak powinno się go stosować?
4. Skuteczne i nieskuteczne techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
5. Zachowania trudne- przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
6. Tematyka TUS-ów.
7. Tworzenie scenariuszy zajęć.
8. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom.