Start > TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

Prowadzący
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
7,5 godziny
Miejsce
Zajęcia realizowane są stacjonarnie – w siedzibie Fundacji SCOLAR oraz wyjazdowo – na zamówienie
Uczestnicy
BEZ OGRANICZEŃ
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
Omówienie dostępnych metod i form pracy terapeutycznej z uwzględnieniem metod grupowych.
1. Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki
2. Zasady opracowywania planów pracy z uczniem
3. Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników.
4. Planowanie przebiegu zajęć indywidualnych
5. Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami
6. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia zależnie od potrzeb placówki, a także omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.