Start > Szkolenia dla specjalistów > Trening Umiejętności Społecznych. Terapia grupowa dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera. 29-30.09.2018
szkolenie2

W dniach 29-30 września 2018 r.  odbędzie się  szkolenie dla SPECJALISTÓW:

„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. TERAPIA GRUPOWA DZIECI Z DIAGNOZĄ ZESPOŁU ASPERGERA.”

Fundacja Scolar prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych regularnie od kilkunastu lat.
Od kilku lat, poza komercyjnymi zajęciami grupowymi,  mamy możliwość realizacji TUSów
w szerokim wymiarze godzinowym w ramach Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej.
Każde dziecko ma do dyspozycji 15 godzin zajęć grupowych tygodniowo.
Daje nam to możliwość rozwijania i ujednolicania procedur terapeutycznych.
Szkolenie oparte jest przede wszystkim na praktycznych wskazówkach
i doświadczeniach terapeutycznych.

PROWADZĄCY Agnieszka Łucjanek, psycholog.

PLANOWANY CZAS 9:00 – 16:00 (sobota, niedziela)

CENA  450 zł

zapisz się

PROGRAM

1. Omówienie dostępnych metod i form pracy terapeutycznej z uwzględnieniem metod grupowych.
2. Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki.
3. Zasady opracowywania planów pracy z uczniem.
4. Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników.
5. Planowanie przebiegu zajęć indywidualnych.
6. Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami.
7. Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników.