Start > VB-MAPP – OCENA UMIEJĘTNOŚCI I PLANOWANIE TERAPII

Prowadzący
Marta Sierocka – Rogala – superwizor BCBA, logopeda
Planowany czas
12 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl; www.scolaris.pl
PROGRAM:
CZĘŚĆ I :
1. Tradycyjne podejście do nabywania języka
2. Zachowanie werbalne – definicja, charakter wzmacniania zachowań werbalnych
3. Funkcjonalna analiza języka Skinnera
4. Bodziec dyskryminacyjny a operacje motywacyjne
5. Mandy, Takty
6. Umiejętności echowe
7. Umiejętności intrawerbalne
8. Wieloraka kontrola bodźcowa
9. Rola słuchacza
10. VB-MAPP – rys historyczny
11. Struktura narzędzia
12. Wskazówki dotyczące dokonywania oceny
13. Zestawy pomocy
CZĘŚĆ II:
1. Dokonywanie oceny
2. Wypełnianie wykresów
3. Ocena barier
4. Tworzenie programu terapeutycznego na podstawie VB-MAPP
5. Ocena gotowości do zmiany
6. Podsumowanie