Start > Szkolenia dla specjalistów > Współpraca z rodziną ucznia 06.04.2019
Good looking loving couple listening to their therapist

06 kwietnia 2019 r. zapraszamy SPECJALISTÓW na szkolenie:

„WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ UCZNIA”

Współpraca terapeutów/ nauczycieli z rodzicami podopiecznych często budzi wiele pytań i wątpliwości. Jak się porozumieć? Jak ustalić spójne cele działania? Czy da się uniknąć konfliktów?  W trakcie 6- godzinnych warsztatów, uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami komunikowania się, dowiedzą się, jak określać swoje granice, jednocześnie nie naruszając granic drugiej strony, a także jak skutecznie włączać rodziców/ opiekunów w proces terapii dziecka. W trakcie spotkania omówimy także sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz sposoby radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami.
Szkolenie dla specjalistów pracujących z podopiecznymi bez ograniczeń wiekowych.

PROWADZĄCY: mgr Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania (BCBA)

PLANOWANY CZAS: 6 godzin (9:00-15:00)

CENA: 280 zł

zapisz się

PROGRAM

1. Zasady prawidłowej komunikacji/ umiejętność słuchania
2. Przeszkody w prawidłowej komunikacji
3. Asertywność/ określanie granic
4. Zrozumienie stresu rodzicielskiego/ wpływ niepełnosprawności dziecka na rodziców
5. Włączanie rodzica/ opiekuna w proces terapii
6. Współpraca z rodzicem/ opiekunem: unikającym, nadmiernie wymagającym, nadopiekuńczym, odtrącającym, pozytywnie zaangażowanym
7. Sytuacje konfliktowe
8. Radzenie sobie z własnymi emocjami i stresem

Prowadzący zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia.