Start > ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE Z ZESPOŁEM ASPERGERA Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII

Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zespołem Aspergera z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego

Prowadzący
lek med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dzieci i młodzieży
Planowany czas
8 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Praktyka medyczna dotycząca osób z zespołem Aspergera oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- EBM- Evidence Based Medicine.
2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a/tiki/ Zespół Gilles de la Tourette’a,
b/zaburzenia obsesyjno- kompulsywne,
c/objawy nadpobudliwości psychoruchowej,
d/zaburzenia lękowe,
e/zaburzenia nastroju,
f/zaburzenia psychotyczne,
g/zaburzenia snu,
h/zaburzenia odżywiania,
i/specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia),
j/zachowania agresywne i autoagresywne,
k/zaburzenia napadowe
3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby z zespołem Aspergera było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne.
4. Zespół Aspergera – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
5. Poradnictwo genetyczne.

W przypadku szkoleń na zamówienie, istnieje możliwość modyfikowania programu szkolenia oraz czasu jego trwania zależnie od potrzeb placówki. W ramach dedykowanych szkoleń istnieje możliwość omawiania funkcjonowania konkretnych przypadków.