Start > Szkolenia dla rodziców > Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii 19.01.2019
little girl with teddy bear in pediatrician office

19 stycznia 2019 r.  zapraszamy RODZICÓW i SPECJALISTÓW na szkolenie :

„ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII”

Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zaburzeniami za spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego.

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD.
Świadomość w jaki sposób lekarz psychiatra może pomóc dzieciom zadbać o ich stan psychiczny, by w komforcie, bez ograniczeń uwarunkowanych współistniejącymi zaburzeniami, mogły korzystać z innych form terapii, nabywać wiedzę, rozwijać się w innych dziedzinach swojego życia, czerpać radość z poznawania „nowego”, co budziło lęk.
Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, pogodne, gotowe do współdziałania.
Celem szkolenia jest też uświadomienie ewentualnych ograniczeń farmakoterapii, by postępowanie terapeutyczne było bezpieczne.

Wiedza w tym zakresie pozwoli nam wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu w naszej wzajemnej współpracy, służącej dzieciom ujawniającym zaburzenia ze spektrum autyzmu.

PROWADZĄCY  lek. med. Ewa Urbanowicz – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

PLANOWANY CZAS 8 godzin (9:00 – 17:00)

CENA 250 zł

zapisz się

PROGRAM
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a) tiki, zespół Gilles de la Tourette’a
b) zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
c) zaburzenia obsesyjno– kompulsyjne
d) zaburzenia lękowe
e) zaburzenia nastroju
f) zaburzenia psychotyczne
g) zaburzenia snu
h) specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
i) zachowania agresywne i autoagresywne
j) zaburzenia napadowe
3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było przez postrzegane jako bezpieczne
4. ASD- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników