Start > ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII

Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego
Prowadzący
lek. med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dzieci i młodzieży
Planowany czas
8 godzin
Termin
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a) tiki, zespół Gilles de la Tourette’a
b) zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
c) zespół nadpobudliwości psychoruchowej
d) zaburzenia lękowe
e) zaburzenia nastroju
f) zaburzenia psychotyczne
g) zaburzenia snu
h) zaburzenia odżywiania
i) specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia)
j) zachowania agresywne i autoagresywne
k) zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby ujawniającej objawy ze spektrum autyzmu było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne
4. Całościowe zaburzenia rozwojowe – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
5. Poradnictwo genetyczne