Start > Szkolenia dla specjalistów > Zachowania niepożądane u dzieci- szkolenie dla specjalistów 19-20.01.2019
Children sticking out tongues arguing


W dniach 19 i 20 stycznia 2019, zapraszamy na szkolenie dla SPECJALISTÓW:

„ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE U DZIECI- SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW”

Krzyk, płacz, odmowa, agresja oraz inne zachowania niepożądane dziecka mogą zakłócać przebieg zajęć edukacyjnych. Dodatkowo, są to problemy, z którymi rodzice podopiecznych często zwracają się do specjalistów po pomoc.

Jak właściwie reagować na zachowania trudne dziecka? W jaki sposób skutecznie rozwijać pożądane zachowania u podopiecznych? Na te i inne pytania specjaliści pracujący z małymi dziećmi (do 6 r.ż.) oraz w wieku wczesnoszkolnym znajdą odpowiedzi podczas 10-godzinnego, praktycznego szkolenia poświęconego zachowaniom niepożądanym prezentowanym przez małe dzieci. Uczestnicy Szkolenia zapoznają się ze sposobami zapobiegania zachowaniom trudnym oraz dowiedzą się jak kształtować u dziecka prawidłowe wzorce zachowań. W trakcie spotkania omówione zostaną konkretne problemy wychowawcze, z którymi borykają się na co dzień uczestnicy szkolenia.

PROWADZĄCY Joanna Mikołajczyk – psycholog, analityk zachowania (BCBA)

PLANOWANY CZAS 10 godzin (sobota  9:00-15:00 i niedziela 9:00-13:00)

CENA 400 zł

 zapisz się

PROGRAM

I. Stosowana Analiza Zachowania
1. Co ma wpływ na zachowanie? – czteroelementowa zależność
2. Dlaczego niektóre zachowania powtarzamy? – konsekwencje
- Wzmocnienia – pozytywne oraz możliwe niepożądane skutki stosowania wzmocnień
- Kary – czy są potrzebne?
3. Do czego dążymy? – cele terapii opartych na SAZ

II. Zachowania trudne
1. Definicje i przykłady
2. Dlaczego zachowania niepożądane się pojawiają?
3. Jak znaleźć funkcję zachowania? – ocena funkcjonalna

III. Redukowanie zachowań niepożądanych
1. Czy to co robimy jest właściwe? – aspekty etyczne
2. Wybór zachowania do zmiany oraz zachowania alternatywnego
3. Czy możemy zapobiegać zachowaniom niepożądanym? – działania proaktywne
4. Modyfikowanie konsekwencji – zwiększanie ilości zachowań pożądanych
- Wzmacnianie różnicujące DRO, DRA, DRI
- Kontrakty behawioralne
- Metoda kształtowania
5. Modyfikowanie konsekwencji – zmniejszanie ilości zachowań niepożądanych
- Wygaszanie – możliwe niepożądane skutki wygaszania
- Karanie negatywne
- Karanie pozytywne
- Możliwe niepożądane skutki stosowania kar
6. Współpraca z opiekunami dziecka przy pracy nad zachowaniem
- Dlaczego jest istotna? – zjawisko kontrastu behawioralnego

IV. Omówienie indywidualnych przypadków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników