Start > Zapisy Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem 13-14.10.2018
Pola oznaczone * są wymagane.

13-14.10.2018 Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem

Adres

Dane kontaktowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkolenia przez Fundację SCOLARIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację SCOLARIS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrzeciono 5/ 105, w celach związanych z realizacją projektu szkoleniowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów szkoleniowych.

Przesłanie formularza jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu Ośrodka Szkolenie SCOLARIS