Start > Zapisy Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 r.ż i młodzieży 16-17.03.2019
Pola oznaczone * są wymagane.

16-17.03.2019 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci powyżej 6 r.ż i młodzieży

Adres

Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Fundacja SCOLARIS
Ul. Wrzeciono 5/105
01-951 Warszawa
REGON: 015875511
NIP: 118 17 67 466

Zapoznałam/łem się i akceptuję informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne tutaj.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów szkoleniowych.

Zapoznała/łem się i akceptuję regulamin Ośrodka Szkolenia SCOLARIS