Start > ZESPÓŁ ASPERGERA – OD DIAGNOZY DO TERAPII

ZESPÓŁ ASPERGERA- OBJAWY , PRZYCZYNY, ASPEKTY SOCJALNO-PRAWNE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Prowadzący
lek. med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dzieci i młodzieży,
mgr Agnieszka Łucjanek – psycholog
Planowany czas
6 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl
PROGRAM:
1. Identyfikacja objawów Zespołu Aspergera u dzieci- szczegółowe omówienie.
2. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
3. Przyczyny Całościowych Zaburzeń Rozwojowych- czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych
4. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy Zespołu Aspergera
5. Zespół Aspergera- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej
a. ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
6. Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom z Zespołem Aspergera:
a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
b/subwencja oświatowa;
c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych;
d/wolontariat;
e/Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze;
f/turnusy terapeutyczne
7. Podstawowe zasady postępowania (praktyczne wskazówki do wykorzystania w domu).
a. Kiedy powiedzieć dziecku o diagnozie, jak przekazywać informacje rodzinie, placówce, do której uczęszcza dziecko – klauzula poufności i prawa rodzica, doświadczenia rodziców.
b. Strukturyzacja, wizualizacja, motywacja – podstawowe zasady organizowania planu dziecka w domu.
c. Aspekty sensoryczne – praktyczne wskazówki.
d. Teoria umysłu – jak pomóc dziecku rozumieć moje reakcje?
e. Więcej o motywacji – jak zachęcić dziecko do działania? Podstawowe zasady kształtowania zachowań.
8. Pomoc dla rodzica w kryzysie, przyjazne placówki (potrzebne adresy)