POMAGAM! – Wiem jak!

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą szkoleń dofinansowanych w ramach PFRON z projektu POMAGAM! WIEM JAK!
Zapraszamy do skorzystania z dostępnych terminów https://scolaris.pl/szkolenia/projekt-pomagam-wiem-jak/