SPECJALIŚCI, BLOK 2/ GRUPA 2 ONLINE: 27-28.08, 24-25.09.2022r.

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym blokiem szkoleniowym, jednak lista uczestników jest już kompletna. Kolejne terminy będą udostępniane wkrótce na stronie www.scolar.pl oraz na facebooku.