SPECJALIŚCI, BLOK 2/ GRUPA 4 ONLINE: 08-09.10, 22-23.10.2022r.

Dziękujemy za zainteresowanie wybranym blokiem szkoleniowym, jednak lista uczestników jest już kompletna. Kolejne terminy będą udostępniane wkrótce na stronie www.scolar.pl oraz na facebooku.