Analiza umiejętności społecznych

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Analiza umiejętności społecznych

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
1. Czym są i jak należy rozumieć konkretne umiejętności społeczne.
2. Jak przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat konkretnych umiejętności społecznych.
3. Jak rozmawiać o konkretnych umiejętnościach społecznych w zależności od wieku uczestników.