BLOK 1 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – „od dźwięku do myślenia”