Czy warto i jak prowadzić terapię dziecka w środowisku domowym?