Farmakoterapia w zaburzeniach współistniejących ze spektrum autyzmu

Termin: 18 maja 2019
Miejsce: Warszawa

Farmakoterapia i autyzm

Szkolenie prezentuje zakresu pomocy lekarzy psychiatrów i zakres farmakologii z powodu skuteczności prowadzonej terapii dzieci i młodzieży.

Termin: 15 czerwca 2019
Miejsce: Warszawa

Farmakoterapia i autyzm

Szkolenie dla specjalistów i rodziców o praktycznych sposobach zapobiegania tzw. zachowaniom trudnym i metodom kształtowania prawidłowych wzorców zachowań u dzieci do 9 roku życia.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

Farmakoterapia i autyzm

Farmakoterapia w zaburzeniach współistniejących ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów i rodziców. Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.