Farmakoterapia w zaburzeniach współistniejących ze spektrum autyzmu

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: Warszawa

Farmakoterapia i autyzm

Farmakoterapia w zaburzeniach współistniejących ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów i rodziców. Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.