• Data: 30 listopada 2019
 • Czas trwania: 8 godzin
 • Miejsce: Warszawa
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

Farmakoterapia i autyzm

Farmakoterapia w zaburzeniach współistniejących ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów i rodziców. Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne.
Farmakoterapia i autyzm

Najnowsze badania pokazują, że 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. neurologiczne, psychiczne, somatyczne, inne. Szkolenie prezentuje zakresu pomocy lekarzy psychiatrów i zakres farmakologii z powodu skuteczności prowadzonej terapii dzieci i młodzieży.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia: 1 dzień w godz 9.00-17.00 (sobota)

Cena: 280 zł

PROGRAM:

I. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) – Evidence Based Medicine

 1. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii
  • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
  • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia psychotyczne
  • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
  • Zachowania agresywne i autoagresywne
  • Zaburzenia napadowe

2. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne

3. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia

ZAPISZ SIĘ – link do formularza powyżej