Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

System kart w terapii

Szkolenie dla specjalistów z zakresu intensywnego nauczania behawioralnego z wykorzystaniem systemu kart . Oparte na Stosowanej Analizie Zachowania – nauka praktycznego wykorzystywania procedury uczenia bez błędu oraz prowadzenie treningu mandowego.