Jak napisać program terapeutyczny

Termin: 30 listopada 2019
Miejsce: Bydgoszcz

Kilka wolnych miejsc na szkolenie w Bydgoszczy "Pisanie programów"

Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?

Szkolenie dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem szkolenia jest pokazanie, prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: szczegóły wkrótce

Jak napisać program terapii

Szkolenie dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem szkolenia jest pokazanie, prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.