Jak napisać program terapeutyczny

Termin: szczegóły wkrótce
Miejsce: wideokonferencja online przez zoom

Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?

Szkolenie dla specjalistów, terapeutów, psychologów, pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem szkolenia jest pokazanie, prawidłowo interpretować wyniki oceny funkcjonalnej VB-MAPP oraz wyznaczać cele do programów indywidualnych.